Voordat u een merk gaat registreren of gebruiken is het belangrijk om te onderzoeken of dit merk (of een vergelijkbaar merk) niet al door een ander bedrijf geregistreerd is of in gebruik is. Indien dat het geval is en het betreft dezelfde of gelijksoortige producten of diensten, dan staat het u waarschijnlijk niet vrij om uw merk te gaan gebruiken. De andere partij heeft dan namelijk een ouder recht dat waarschijnlijk met succes ingezet kan worden tegen het gebruik van uw jongere merknaam of handelsnaam.

Hoge kosten kunnen u bespaard blijven wanneer u van te voren goed uitzoekt of u merk wel beschikbaar is. Wel zo veilig en belangrijk voordat u aanzienlijke investeringen gaat maken voor uw nieuwe merknaam.

Ons merkenbureau biedt diverse soorten merkonderzoeken waaronder:

Identiek merkonderzoek

Uit dit onderzoek komen alleen de geheel identieke merken naar voren. Wordt het merk AXA onderzocht, dan komt alleen AXA naar voren en bijvoorbeeld niet AKSA.

Dit onderzoek geeft een eerste indicatie van de beschikbaarheid van een merk en kan binnen 1 werkdag verricht worden.

Helaas is een identiek onderzoek naar logo’s niet mogelijk.

Uitgebreid merkonderzoek

Uit dit onderzoek komen niet alleen de identieke merken, maar ook gelijk klinkende merken naar voren. Wordt het merk AXA onderzocht, dan komt behalve AXA ook AKSA naar voren. Een zeer betaalbare manier om een goede indruk te krijgen van de algemene positie van een merk.

Volledig merkonderzoek (merkgelijkenis onderzoek)

Uit dit onderzoek komen niet alleen merken naar voren die identiek zijn of gelijk klinken maar ook merken die anderszins lijken op het onderzochte merk. Wordt het merk AXA onderzocht, dan komen behalve AXA en AKSA bijvoorbeeld ook AKSAN of LAKSA naar voren. Gelijkenisonderzoeken kunnen ook voor beeldmerken worden verricht. Van alle onderzoeken geeft een gelijkenisonderzoek de beste inschatting van de mogelijke risicos.

Handelsnaam onderzoek

Waarom een handelsnaamonderzoek?

Een bestaande handelsnaam kan een bezwaar zijn voor een nieuw merk of een nieuwe handelsnaam. Om die reden is het verstandig om, vr de introductie van een nieuw merk of een nieuwe handelsnaam, naast een merkonderzoek ook een handelsnaamonderzoek te laten verrichten. Een handelsnaamonderzoek omvat alle bij de Nederlandse Kamers van Koophandel ingeschreven handelsnamen

Dit onderzoek is nooit volledig omdat ook handelsnamen die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel een bezwaar kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld handelsnamen van buitenlandse ondernemingen die in Nederland actief zijn. Een handelsnaamonderzoek verkleint echter wel het risico op een conflict met een oudere handelsnaam.

Merk- en handelsnaamonderzoeken kunnen gelijktijdig worden verricht. Het is echter uit kostenoverwegingen verstandig eerst het ene onderzoek in te stellen en indien het resultaat positief is daarna pas het andere onderzoek te verrichten.

Online Use onderzoek

Het kan zijn dat een merk geregistreerd is, maar niet wordt gebruikt. Gebeurt dat na 5 jaar dan kan het merk worden aangevallen. Ook kan het zo zijn dat een merk niet is vastgelegd maar wel wordt gebruikt. In sommige landen zoals de Verenigde Staten verkrijg je hier rechten mee en kan het daarom nuttig zijn een dergelijk onderzoek in te stellen. 

Klik op het soort onderzoek voor meer informatie.

Deze onderzoeken kunnen voor ieder denkbaar gebied worden uitgevoerd waaronder Nederland (Benelux) en het buitenland zoals voor Europa (waaronder de Europese Unie) en wereldwijd. Bij een merkonderzoek worden alle relevante merkenregisters onderzocht op vergelijkbare merken, die mogelijk een obstakel kunnen vormen voor uw nieuwe merk.

Direct onderzoeken?

Neem meteen contact op of vul onderstaand formulier in:
Tel: 020-8452708 of e-mail: info@merk-aanvragen.nl

[recaptcha]